2019-2021 – small beauties

Razumovsky Oktett, op mult. Nr1

 

 

Razumovsky Quartett, op.mult, Nr.5

 

katharina razumovsky `Quintett, op. mult. Nr.3

 

 

Razumovsky concerto Nr.1

 

Razumovsky Quartett, op.mult, Nr.3

 

Razumovsky Quartett, op.mult, Nr 1

 

Razumovsky Quartett, op.mult, Nr 2

 

Razumovsky Quartett, op.mult, Nr 4

 

Razumovsky Quintett, op.mult, Nr 1

Studio Vienna 2021